Renowacja Mebli Wrocław

„Ebenista” Zabytki i Renowacje Tomasz Pirkoś

Zasady renowacji mebli

odnawianie mebliJakość i trwałość efektów oferowanych przez nas zabiegów renowacyjnych we Wrocławiu, satysfakcjonująca nawet najbardziej wymagających klientów, to efekt hołdowania w praktyce podstawowym zasadom renowacji mebli antycznych i stylowych, nakazującym:

  • dążenie do zachowania materiału konserwowanego mebla
  • Oznacza ono, iż uzupełniane materiałem dodanym mogą być wyłącznie brakujące lub niepodlegające naprawie – ze względu na dotkliwość zniszczeń – części mebla. W takich przypadkach istotnym jest, by owe uzupełnienia wykonane zostały z materiałów tożsamych, np. tego samego gatunku drewna, i adekwatnych historycznie, tzn. posiadających cechy materiału z epoki, w której mebel powstał.

  • utrzymanie wymiarów, kształtu, konstrukcji i stylu zdobnictwa mebla

Konstrukcje mebli odzwierciedlają stan wiedzy i umiejętności rzemieślników pracujących przy ich wytworzeniu. Priorytetem w renowacji mebli antycznych jest zachowanie ich pierwotnej budowy i sposobu montażu. Profesjonalne odnawianie mebli wymaga: zachowania oryginalnych wymiarów i kształtów mebla, ścisłego odwzorowania rodzaju połączeń, które zastosowano oraz wiernego odtworzenia zdobnictwa. Wszelkie niedokładności w tych zakresach powodują obniżenie wartości estetycznej i zabytkowej mebla, mimo ogólnej poprawy jego kondycji.

  • dopasowanie technik konserwatorskich do okresu historycznego, z którego pochodzi mebel

Przykładem łamania tej zasady jest coraz powszechniejsze nakładanie powłoki lakierowanej na mebel, który powinien być politurowany lub woskowany. Przed tego typu praktykami nieuczciwych „konserwatorów” chcielibyśmy przestrzec najmocniej. Zdarza się, że w ten sposób zabezpieczony mebel zostaje bezpowrotnie zniszczony. Powłoki lakierniczej nie da siębowiem usunąć w równie bezpieczny sposób jak politury. Czynność ta spowoduje uszkodzenia mechaniczne, pozbawiające antyk pokrywającej go patyny.

Najkorzystniejsze dla naprawianego mebla antycznego jest zastosowanie podczas renowacji tych samych metod, surowców i narzędzi, jakich użyto do jego wykonania. Dzięki posiadanym umiejętnościom, rozbudowanemu zapleczu materiałowemu i technicznemu, oraz biegłej znajomości tradycyjnych i współczesnych praktyk stolarskich jesteśmy w stanie to Państwu zagwarantować.

^Do góry strony